وبلاگicon

مرجع تخصصی گیاهان دارویی

مرجع تخصصی گیاهان دارویی
 
::: امـــــراض و درمــــانــــهــــا ::: www.darooshafa.com

محل درج آگهی و تبلیغات شما
 
|
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1388/06/30 توسط نویسنده سایت داروشفا

این نوشتار راهنمای قابل تجدید نظری را برای پزشکان معالج کودکان با عفونت قطعی و نیز موارد مشکوک به آنفولانزای خوکی (HINI)A فراهم می آورد.

 

پیشینه :

کودکان و ویروس آنفولانزای با منشأ خوکی (S-OIV) :

در حال حاضر اطلاعات اندکی در مورد چگونگی ابتلاء کودکان توسط ویروس جدید در گردش یعنی S-OIV  در دسترس است.

اما براساس اطلاعات مربوط به آنفولانزای فصلی و پاندمی قبلی می دانیم که کودکان کم سن و سال خصوصاً زیر 5 سال و کودکانی که دارای بیماری طبی پرخطر هستند، شانس بیشتری برای ابتلا به عوارض مربوط به آنفولانزا دارند.

افتراق بیماری ناشی از ویروس آنفولانزا از بیماری ایجاد شده توسط سایر عفونت های ریوی، تنها براساس علائم بالینی مشکل است. کودکان کم سن وسال به احتمال کمتری علائم کلاسیک آنفولانزا را دارند (سرفه و تب). از طرفی شیرخواران بیماری را به صورت تب و خواب آلودگی بروز می دهند و ممکن است سرفه یا سایر علائم و نشانه های تنفسی را نداشته باشند. موارد مرگ ناشی از آنفولانزا در کودکان غیر معمول است و تعداد آن بطور متوسط به واسطه آنفولانزای فصلی به 92 مورد مرگ در سال در ایالت متحده می رسد.

برخی از موارد مرگ و میر در کودک به علت همراهی عفونت آنفولانزا با عفونت ناشی از استافیلوکوک طلائی خصوصاً نوع مقاوم به متی سیلین آن می باشد.

علائم بیماری شدید عبارتند از :

1-       آپنه

2-       تاکی پنه (تنفس تند)

3-       تنگي نفس

4-       سيانوز

5-       دهيدراتاسيون

6-       تغيير وضعيت هوشياري

7-       تحريك پذيري شديد

 

درمان و پيشگيري از آنفولانزاي خوكي در كودكان :

در حال حاضر واكسني براي ايجاد مصونيت در مقابل S-OIV  در دسترس نيست و به نظر مي رسد كه واكسيناسيون با واكسن آنفولانزاي فصلي بتواند خط مشي در مقابل اين ويروس جديد ايجاد كند. با وجود اينكه جايگزين مناسبي به عنوان واكسن اين بيماري وجود ندارد ولي تعدادي از اقدامات مي تواند احتمال عفونت  و بروز  عوارض ناشي از عفونت S-OIV را در كودكان كاهش دهد.

 

داروهاي ضد ويروس آنفولانزا براي استفاده در كودكان زير يكسال و بالاتر :

درمان ضد ويروس با اوسلتاميوير و زاناميوير براي موارد قطعي يا محتمل در كودكان نيز توصيه شود. درمان تجربي ضد ويروس نيز در كودكان مشكوك به عفونت با ويروس آنفولانزاي (HINI)A با منشأ خوكي نيز توصيه مي شود خصوصاً در مواردي كه علائم بيماري شديد باشد. درمان با اوسلتاميوير و زاناميوير بايستي در كوتاه ترين زمان ممكن پس از شروع علائم بيماري آغاز شود.مطالعات انجام شده بر روي آنفولانزاي فصلي نشان داده است كه حداكثر اثر دارو زماني است كه در 48 ساعت اول پس از شروع بيماري تجويز شده باشد، با وجود اين برخي مطالعات آنفولانزاي فصلي فوايد مانند كاهش موارد مرگ و كاهش مدت بستري در بيمارستان را حتي در مواردي كه درمان بعد از 48 ساعت اول آغاز شده نشان مي دهد. دوره درمان توصيه شده 5 روز مي باشد. توصيه هاي فعلي در مورد استفاده داروي ضد ويروس در كودكان، ممكن است با دستيابي به اطلاعات جديد در مورد اثر بخشي داروها، عوارض جانبي دارو و حساسيت ويروس به دارو تغيير كند. دوز توصيه شده داروي ضد ويروس براي درمان عفونت S-OIV  در كودكان با يكسال سن و بالاتر مشابه دوزهاي توصيه شده در آنفولانزاي فصلي مي باشد.

 

جدول 1- دوز توصيه شده داروهاي ضد ويروس جهت درمان با كمپوفيلاكسي عفونت ويروسي جديد آنفولانزاي (HINI)A

دوز كموپروفيلاكسي

دوز درماني

نوع دارو/ گروه سني

Oseltamivir

30 mg once per day

60 mg per day divided into 2 doses

15 kg or less

Children ≥ 12 months

45 mg once per day

90 mg per day divided into 2 doses

15-23 kg

60 mg once per day

120 mg per day divided into 2 doses

40-24 kg

75 mg once per day

150 mg per day divided into 2 doses

> 40 kg

Zanamivir

Two 5 mg inhalation (10 mg total) twice per day (age 7years or older)

Two 5 mg inhalation (10 mg total) twice per day (age 7years or older)

Children

كودكان زير يك سال :

در آنفولانزاي فصلي، كودكان كمتر از يكسال در مقايسه با كودكان بزرگتر شانس بيشتري براي ابتلا به عوارض دارند و اين احتمال در كودكان زير 6 ماه بالاتر است. اما در مورد ويروس S-OIV ، خصوصيات عفونت انساني هنوز در دست بررسي است و مشخص نيست كه آيا شيرخواران در مقايسه با كودكان بزرگتر شانس بيشتري براي بروز عوارض دارند يا خير ولي در پاندمي قبلي احتمال عوارض ناشي از آنفولانزا همانند آنفولانزاي فصلي، در كودكان زير يكسال نسبت به كودكان  بزرگتر بيشتر بوده است. اطلاعات محدودي در مورد استفاده از اسلتاميوير يا زاناميوير در كودكان زير يكسال در دسترس  است و اوسلتاميوير براي استفاده در اين گروه سني مجوز دريافت نكرده است. اطلاعات موجود نيز از مطالعه اثرات اسلتاميوير در درمان آنفولانزاي فصلي بدست آمده است. با اين وجود اين اطلاعات نشان مي دهند كه احتمال بروز عوارض خطرناك دارو اين رده سني نادر است. انجمن بيماريهاي عفوني آمريكا اخيراً اعلام نموده كه مطالعات گذشته نگر محدود بر روي بي ضرر بودن و اثر بخشي اوسلتاميوير در اين گروه از بيماران توكسيتيه قابل توجهي را نشان نداده است.

درخصوص اثر بخشي دارو، از آنجائيكه ريسك مرگ و مير شيرخواران در آنفولانزا بالاست بنابراين اين احتمال مي رود كه اسلتاميوير در درمان عفونت ويروس آنفولانزا A خوكي سودمند مي باشد. استفاده از اوسلتاميوير براي كودكان زير يكسال اخيراً توسط سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) با اعطاي مجوز كاربرد اضطراري (EUA) مورد تأييد قرار گرفته است و دوز مناسب آن براي كودكان براساس سن به نحو ذيل توصيه مي شود.

 

جدول 2- دوز توصيه شده داروي ضد ويروسي اسلتاميوير براي درمان كودكان كمتر از يكسال

دوز درماني توصيه شده به مدت 5 روز

سن شيرخوار

12 mg  twice daily

< 3 months

20 mg  twice daily

3-5 months

25 mg  twice daily

6-11 months

 

در بيماران 18 سال يا كمتر از آن كه مشكوك به عفونت بوده يا مورد قطعي عفونت هستند به علت احتمال بروز سندرم REYE  تجويز آسپرين يا فرآورده هاي حاوي آسپرين قدغن است (مانند بيسموت ساب ساليسيلات- Pepto bismol) براي كاهش تب، ساير تب برها مانند استامينوفن يا ساير داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي (NSIAD)  استفاده گردد.

 

پروفيلاكسي (پيشگيري از عفونت) به كمك داروهاي ضد ويروس :

براي پيشگيري از عفونت با ويروس انفولانزاي A با منشأ خوكي (S-OIV)  هريك از داروهاي اسلتاميوير و زاناميوير براي كودكان يكسال  و بالاتر توصيه شده است (جدول 1).  اسلتاميوير مي تواند با مجوز كاربرد اضطراري داروهاي تأييد نشده (EUA) به منظور پروفيلاكسي دارويي براي كودكان كمتر از يكسال نيز به كار مي رود (جدول 3). براساس اين مجوز، پروفيلاكسي دارويي براي كودكان زير 3 ماه توصيه نمي شود. مگر اينكه شرايط اضطراري كودك چنين اقتضا كند. پس از تماس، دوره درمان پروفيلاكسي دارويي تا 10 روز پس از آخرين تماس مشخص با مورد قطعي آنفولانزاي خوكي توصيه مي شود. براي پروفيلاكسي قبل از تماس، پيشگيري بايد قبل از تماس احتمالي آغاز شود و به مدت 10 روز پس از آخرين تماس با دوره قطعي آنفولانزاي A خوكي ادامه يابد.

 

جدول 3 – دوز توصيه شده داروي ضدويروسي اسلتاميوير براي كموپروفيلاكسي كودكان كمتر از يكسال

دوز درماني توصيه شده پروفيلاكسي به مدت 10 روز

سن شيرخوار

Not recommended unless situation judged critical due tolimited data on use in this age group

< 3 months

20 mg once daily

3-5  months

25 mg once daily

6-11  months

 

پروفيلاكسي دارويي با هر يك از داروهاي اوسلتاميوير با زاناميوير بايستي به كودكان زير توصيه شود :

كودكان كه از لحاظ بروز عوارض آنفولانزا پرخطر بوده (كودكان زير 5 سال، كودكاني كه يك بيماري طبي مزمن دارند) و بعلاوه يكي از سه نوع تماس ذيل را داشته اند :

a : تماس خانگي نزديك با مورد مشكوك، محتمل، يا قطعي بيماري

b : تماس نزديك (صورت- به – صورت) در مدرسه يا مهد كودك با مورد مشكوك، محتمل، يا قطعي بيماري

c : مسافرت به كشورهاي داراي شيوع بالاي بيماري نظير مكزيك، آمريكا، كانادا، بريتانيا، اسپانيا، پاناما، ژاپن


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1388/06/29 توسط نویسنده سایت داروشفا

 

---------------------------------

آویشن باغی Thymus vulgaris

گیاه شناسی:

آویشن (Thymus vulgaris L. ) گیاهی است از تیره نعناعیان (Lamiaceae ) که ساختار بوته ای دارد و دارای ساقه مستقیم و علفی یا چوبی و پرشاخه به ارتفاع 10 تا 30 سانتی متر و در بعضی موارد تا 45 سانتی متر است. ساقه های منشعب این گیاه پوشیده از کرک های سفید رنگ می باشد.

برگ های آن معطر، تا حدودی همیشه سبز، متقابل، تقریباً بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ بسیار کوتاه  می باشد. برگ ها خاکستری روشن، بیضوی- نیزه ای تا حالت کشیده یا لوزی شکل با طول 5 تا 15 میلی متر که عموماً کنار برگ ها برگشته می باشد. سطح تحتانی برگ ها از گردی به رنگ متمایل به سفید یا نمد مانند پوشیده شده که دارای غده های فراوان اسانس می باشد که به علت وجود چنین غده هایی، معمولاً گل ها به رنگ ارغوانی کم رنگ تا سفید به شکل لوله ای، دو لبه، صمغی و به طول 5 میلی متر دیده مـی شود. کاسبرگ ها کرکدار و غده مـانند و دارای براکتـه های شبیه برگ می باشند. در شاخه های فرعی، گل ها به صورت دسته های جانبی و مارپیچی دیده شده و یا به صورت سرگل انتهایی بیضوی یا کروی شکل قرار می گیرند. همچنین کاسه گل به صورت زنگوله ای شکل با لبه دندانه ای کوتاه و صاف است.

حالات غیرطبیعی این گیاه آن است که بعضی از پایه های آن، گل های فاقد پرچم دارند و در برخی دیگر، پرچم ها زودتر از مادگی رشد می کنند.

میوه از چهار فندقه کوچک تشکیل شده که در لوله کاسه گل محصور شده است. بذر آویشن گرد و ریز که هر 000/170 بذر آن یک اونس ( 3/28 گرم ) وزن  داشته و بذر آن برای سه سال زنده باقی می مانند.

 
ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1388/06/29 توسط نویسنده سایت داروشفا

کدوي دارويي (کدوي تخمه کاغذي)

Cucurbita pepo

نام انگليسي: Medicinal pumpkin
خانواده : کدویی ها   Cucurbitaceae

      
گياهشناسي:

گياهي علفي و يكساله بوده در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير جهان مي رويد و منشاء آن اروپا و مناطق گرمسير آمريکا مي باشد. داراي ريشه قوي، محکم و مستقيم است. ساقه کرکدار، توخالي، و خزنده و ارتفاع آن بسته به شرايط اقليمي بين 5-3 متر مي باشد. برگها درشت و به رنگ سبز روشن و پنج لبي است که توسط دمبرگ طويل و کرکداري به طول 30-25 سانتي متر به ساقه متصل مي شود. گياه تک پايه بوده و گلهاي نر جدا از گلهاي ماده بر روي گياه هستند. گلها زرد رنگ و پنج لبي است و گلهاي ماده از نر کوتاهتر هستند. ابتدا گلهاي نر به صورت دسته اي بين گلهاي ماده به طور جدا از هم ظاهر مي شوند.ميوه گوشتدار، درشت و کروي شکل و يا کم و بيش کشيده است. ميوه هاي رسيده به رنگ زرد يا سبز زرد هستند. داخل هر ميوه 500-400 عدد دانه وجود دارد. رنگ دانه سبز تيره يا سبز زيتوني است. اطراف دانه را پوشش شفاف و ظريفي احاطه مي کند. وزن هزار دانه 310-200 گرم بوده و طول دوره رويش 140-120 روز مي باشد.


خواص دارويي و مواد مصرف :


از روغن دانه هاي اين گياه در معالجه تورم پروستات و مداواي سوزشهاي ادرار استفاده مي شود. داروهايي از قبيل Peponen، Prostaliquid و Gronfing از بذور آن تهيه مي شود.


پراکنش:


کشورهاي عمده توليد کننده اين گياه آلمان، اتريش مجارستان و روماني مي باشند.

 

نيازهاي اکولوژکي :


اين گياه روز بلند بوده و در طول رويش به نور و درجه حرارت زياد نياز دارد. بذور در دماي 12 درجه سانتي گراد جوانه مي زنند ولي دماي مطلوب براي رويش گياه 30-25 درجه سانتيگراد است. رويش گياه در دماي 14 درجه سانتيگراد متوقف مي شود. برگها به شدت به سرما حساس بوده ودر دماي 1- تا 2- درجه سانتيگراد دچار سرمازدگي شده و خشک مي شوند. اين گياه خشکي را تحمل كرده و نسبت به خاک حساس نيست ولي خاکهايي با بافت متوسط، غني از مواد و عناصر غذايي را ترجيح مي دهد. کشت اين گياه در خاکهاي سرد و اسيدي و همچنين در زمينهايي که سطح آب زير زمين بالا مي باشد، مناسب نبوده و به اکثر علفکشها نيز حساس است .

داروهای موجود در بازار :

 هم اکنون قطره ای به نام پروستاتان که از عصاره ی این گیاه بعلاوه ی عصاره ی گیاه گزنه تهیه شده و در درمان هیپرتروفی غده پروستات کاربرد دارد در بازار دارویی ایران موجود می باشد .

 


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1388/06/29 توسط نویسنده سایت داروشفا

به همت دانشمندان ایرانی صورت گرفت ، تولید داروی گیاهی برای درمان سرطان معده


پژوهشگران ایرانی، با بهره گیری از طب سنّتی، نخستین بار موفق به تولید جدیدترین و موثرترین داروی گیاهی در درمان سرطان معده شدند.
به گزاش شبکه خبر به نقل از ایرنا، مشاور معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، امروز در حاشیه برگزاری سمینار چالش های جهانی توسعه دارو، در جمع خبرنگاران اعلام كرد: این داروی گیاهی موثر در درمان سرطان معده، در مرحله سوم بررسی های بالینی، نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشته است.

داروی گیاهی جدید، هم اكنون در مرحله اخذ پروانه از وزارت بهداشت است كه ظرف چند هفته آینده به طور رسمی اعلام خواهد شد.

دكتر محمدرضا راسخ، با بیان اینكه داروی اسپینال - زد ، دارویی ضد سرطانی بسیار قوی است كه برای درمان سرطان معده، كارآیی دارد، گفت: سرطان معده، از بدترین انواع سرطان ها محسوب می شود.

مشاور وزارت بهداشت افزود: مطالعات انجام شده نشان می دهد این دارو، نتایج درمانی بسیار خوبی در جلوگیری از پیشرفت این سرطان دارد و به عنوان جدیدترین داروی گیاهی در درمان سرطان معده اعلام خواهد شد.

دبیر علمی سمینار چالش های جهانی توسعه دارو یادآور شد: این دارو، كاملا گیاهی و بومی جمهوری اسلامی ایران است و نخستین بار است كه در داخل كشور ساخته شده است.

راسخ، در خصوص ساخت این دارو گفت: در ساخت این دارو، از طب سنتی داخلی بهره گرفته و از تركیب چند گیاه كه به تنهایی سمی هستند، در تهیه آن استفاده شده است.

مشاور وزارت بهداشت اضافه كرد: خوشبختانه پژوهشگران و دانشمندان ایرانی، با مطالعه این گیاهان دارویی توانستند دارویی را برای درمان سرطان معده تولید كنند كه به طور معجزه آسا، از پیشرفت سرطان معده جلوگیری می كند.

دبیر علمی این سمینار، با اشاره به اینكه این دارو نه فقط در سرطان معده، بلكه در دیگر سرطان ها هم تاثیر دارد، گفت: هیچ دارویی به طور صد در صد سرطان را درمان نمی كند، اما به طور چشمگیری این گیاه می تواند در جلوگیری از پیشرفت بیماری نقش داشته باشد.

مشاور وزیر بهداشت خاطرنشان كرد: این داروی گیاهی به طور قطع، توان رقابت با داروهای گران قیمت خارجی را دارد و از این نظر، موفقیت بزرگی برای دانشمندان ایرانی به شمار می رود.

مشاور معاون غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: با موفقیت آمیز بودن مرحله سوم مطالعات بالینی این داروی گیاهی، دانشمندان ایرانی از كیفیت آن اطمینان یافتند.

دبیر علمی سیمنار چالش های جهانی توسعه دارو گفت: در زمینه داروهای زیست فناوری، هم اكنون در وزارت بهداشت روی چند دارو كار می شود كه بیشتر در زمینه سرطان است.

فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1388/06/29 توسط نویسنده سایت داروشفا


Sample Image

از جمله بیماری های صعب العلاج بیماری سرطان می باشد که علی الرغم پیشرفتهای قابل توجه هنوز به راه اصولی و ارزشمندی در جهت درمان منتهی نشده است. بنابر این جای آن دارد که دارویی که عوارض نداشته باشد و یا از عوارض ناچیزی برخوردار باشد به دست آید.

 

در بیماریهای سرطان داروهای موجود علاوه بر این که درمان ناقص می کنند سلولهای سالم را نیز هدف قرار می دهند و به همین دلیل بیمار در حین درمان با داروهای موجود تحت فشار عوارض آن قرار دارد.

 

 

داروی HESA-A از جمله داروهای با منشاء بیولوژیک می باشد که ضمن موثر بودن روی سرطان عوارض چندانی ندارد و به همین دلیل گرایش پزشکان مجرب به سمت استفاده از این دارو سوق پیدا کرده است.

طی مطالعات انجام شده مکانسیم های اثر آن به شرح ذیل تا کنون مشخص گردیده است .  

دارو به روش Apoptosis عمل می کند یعنی به راحتی از جدار سلول وارد گردیده و باعث شناسایی سلول مبتلا و ناسالم از سلول سالم می گردد.

  •   اثر ضد التهابی داروی Hesa.a: طی مطالعات انجام شده  ،  با اثر ضد التهابی پردنیزولون  ،  سدیم سالیسیلات مقایسه گردید و نتایج حاصله ،  از تاثیر ضد التهابی Hesa.a حکایت می کند .  با توجه  به عوارض جانبی که در پردنیزولون و سدیم سالیسیلات وجود دارد ، در Hesa.a  عوارض خاصی مشاهده نمی شود و یا عوارض  بسیار ناچیزی دارد لذا در بسیاری از بیماری ها که نیاز به مصرف دارو های ضد التهابی  دارند می توان  از داروی  Hesa.a استفاده کرد .
  •  داروی Hesa.a از نظر آنتی اکسیدانی  Invivo و Invitro مطالعه شده است . اثرآنتی اکسیدانی دارو قابل توجه می باشد .
  •   Immunomedulatory دارو نیز قابل توجه می باشد بنابراین  در بیمارانی که با نقص ایمنی روبرو هستند موثر می باشد .
  •   اثر Selective  یا ( انتخابی ) داروی Hesa.a از ارزش های برجسته دارواست بدین معنی که در کشت سلولی مورد آزمایش مشاهده شده که داروی   Hesa.aروی سلول های مبتلا و بیمار اثر می گذارد ولی بر سلول  های  سالم بی اثر است و یا اثر جزیی دارد . لذا در حین درمان ، دغدغه وجود عوارض برای بیمار و پزشک از بین  می رود و با آرامش خاطر می توان از داروی Hesa.a  استفاده کرد.

                                                

 Adjuant therapy  (درمان با دارو در کنار داروهای دیگر)

  • با توجه به تجربیات موجود در تعقیب  استفاده از داروی Hesa.a در بیماران مبتلا به کانسر مشخص گردید که اگر به صورت داروی توام ( Adjuant ) مصرف گردد به دلیل تفاوت مکانیسم اثر آن با داروهای دیگر مفید خواهد بود .
  • بنا به تجربه فوق در بیماران تحت درمان با شیمی درمانی می توان از داروی Hesa.a به عنوان داروی "توام "استفاده کرد  تا از عوارض ناشی  از شیمی  درمانی  از جمله سقوط فاکتور های خونی و از افزایش آنزیم های کبدی جلوگیری کند و یا به نحو شایسته ای در جبران عوارض ، موثر واقع شود و تحت این شرایط حال عمومی بیمار نیز بهتر خواهد بود .
  • طبق مطالعات انجام شده داروی Hesa.a روی جنین تاثیر نامطلوب نداشته است ،  لیکن برای احتیاط ، توجه به توصیه های پزشک معالج ضروری است .
  • دوز درمانی داروی Hesa.a به میزان 12/5 mg/kg الی 50 mg/kg  به صورت روزانه اشکالی ندارد لازم به ذکر است تا چندین برابر دوز درمانی دارو ، عوارض  ندارد و یا بسیار ناچیز خواهد بود .

مقدار مصرف در یک فرد بالغ حدود 70kg به میزان روزی دو قرص ، نیم ساعت قبل از غذا به مدت یک ماه می باشد در حالی که همچنان می تواند ادامه یابد و یا ( یک هفته در میان ) و یا ( یک هفته مصرف و دو هفته قطع) ، و یا ( ماهی یک هفته ) بر حسب دستور پزشک و نیاز بیماری ، دارو تجویز گردد.

آزمایش سم شناسی:

برای بررسی عوارض جانبی و سمیت هر دارو آزمایشات سم شناسی بر روی آن ها انجام می شود که یکی از این آزمایشات بررسی اثر دارو بر موش آزمایشگاهی است. به طور خلاصه و طبق مقاله منتشر شده در این زمینه، این دارو با دز تجویزی 5000 میلی گرم (5 گرم) در هر کیلوگرم وزن موش آزمایشگاهی به مدت 30 روز هیچ گونه اثر بیوشیمیایی، هماتولوژیک (خون شناختی) و آسیب بافتی نداشته است. با این حال گزارش شده که این نتایج بر اساس یک مطالعه تحت حاد بوده است و مطالعات مزمن (طولانی مدت) نیز در این باره ضروری است.

 

 

بخش خبری : مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت : داروی ضد سرطان توسط یک پزشک خیر وقف عام شد.
سجادی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در پی انتشار این خبر گفت : دکتر امراله احمدی عضو انستیتو کانسر دانشگاه علوم » را وقف عام کرد . HESA.A پزشکی تهران طی سالها تحقیقات داروی ضد سرطان به نام «
وی افزود : این دارو که برای اولین بار در دنیا در خصوص پیشگیری و کاهش بیماری های سرطانی موثر بوده بانیت خیرخواهانه جهت تعلیم و تربیت و در راستای انجام تحقیقات علمی وقف شده است .
» یک فرآورده طبیعی گیاهی ـ دریایی است که HESA.A دکتر امراله احمدی این پزشک خیر در خصوص نحوه تولید این دارو گفت : « حاوی مواد معدنی و عناصر نادر و مقدار کمی مواد آلی بوده و خواص آنتی اکسیدانی و تاثیرات ضد سرطانی دارد.
دکتر احمدی در خصوص ویژگی در این دارو اظهار داشت : این دارو دارای پنج ویژگی مهم از جمله ضدالتهاب آنتی اکسیدان افزایش دهنده سیستم ایمنی بدن (موثر در ایدز) انتخابی عمل کردن دارو شناسایی سلول بیمار از ویژگی مهم این دارو می باشد.
گفتنی است رونمائی از این دارو در تالار شاهد مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی صبح دیروز (٨/١٢/١٣٨۶) باحضور جمعی از محققان و پژوهشگران و مسئولین سازمان و اداره کل اوقاف و امور خیریه انجام شد.

 ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1388/06/29 توسط نویسنده سایت داروشفا


Calendulla officinalis

(گل همیشه بهار)

گلی که کنار برخی پارک ها و در منزل بعضی دیده اید. گل زیباییه و به این دلیل بهش می گن همیشه بهار چون همیشه هست و کاملاً از بین نمی ره

Calendula-officinalis

*اشکال دارویی (در ایران):

- کالندولا: پماد 15 گرمی           

- به کار رفته در پماد "کالندیت  ای"   (به همراه عصاره گل اکیناسه)

                                                              

*موارد مصرف :                                  

- درماتیت (دِرم به معنی پوست و تیت آخر این نوع کلمات به معنای التهاب است) آلرژیک

- پیشگیری و تسکین التهاب و تحریک پوست بدن شیرخوار بر اثر تماس با ادرار (در این مورد ییکی از پر مصرف ترین داروهای گیاهی می باشد چون جواب مناسب می دهد و عوارض کورتون هایی نظیر بتامتازون که می توانند در طولانی مدت باعث نازک شدن و حساس شدن پوست و آمادگی ابلا به عفونت های قارچی را فراهم آورند ندارد)

- آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بریدگی های سطحی

- خشکی و ترک پوست                  

-پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی (در مورد آفتاب سوختگی های شدید کافی نمی باشد و بهتر است از پماد زینک اکساید استفاده شود)

- تسکین خارش و التهاب ناشی از گزیدگی حشرات     

 

*اجزاء فرآورده :   

پماد کالاندولا از عصاره تام (عصاره تام معمولاً به کمک حلال متانول یا اتانول همراه با آب به دست می آید) گلهای کالندولا Calendula officinalis به میزان 5/1% (یعنی در هر 100 گرم پماد 5/1 گرم عصاره خالص وجود دارد) تهیه شده است

مواد موثره: فلاونوییدهایی نظیر کوئرستین ، ایزوکوئرستین ، استرولها ،‌کاروتنوییدها و ساپونین

 

*آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر : 

فلانوییدهای موجود در گل همشه بهار از آزاد شدن هیستامین و تولید پروستاگلاندین ها جلوگیری می نمایند. همچنین برای این دسته از مواد گیاه ، اثرات دیگری نظیر تثبیت غشا لیزوزومی (ترکیبات داخل لیزوزوم ها در صورت آزاد شدن باعث تخریب سلول ها می شوند) و تاثیر بر نفوذ پذیری و مقاومت مویرگی قائل هستند.

ساپونین های گل همیشه بهار از آزاد شدن هیستامین، ‌برادی کینین و بعضی از آنزیمهای پروتئولیتیک جلوگیری کرده و با کاهش نفوذ پذیری مویرگها، مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گردیده و مهاجرت گویچه های سفید را به محل التهاب کاهش می دهند. بعلاوه گزارشهایی مبنی بر وقفه در رشد برخی از باکتریها و قارچها توسط این مواد وجود دارد.

-کاروتنو ئیدهای گل همیشه بهار، بخصوص بتاکاروتن پیش ساز ویتامین A بوده و به اثرات ضد التهاب و التیام بخش فلانوییدها و ساپرنوزیدهای آن کمک می کنند. کاروتنوئیها  همچنین همراه با تانن موجود در گیاه در پیشگیری و بهبود حالت قرمزی پوست، تورم و درد ناشی از آفتای سوختگی که در اثر اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود موثر گزارش شده اند.

*مقدارمصرف: روزی چند بار (معمولاً 3 یا چهار بار با فاصله) پس از تمیز کردن پوست  به مقدار کافی از پماد روی موضع مالیده شود.

*مصرف در حاملگی وشیردهی : ایمنی مصرف این فرآورده دردوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود (منظور از این جملات که خیلی به آن بر می خورید این است که کسی آزمایش نکرده ببیند چه اثری دارد، یکی از دلایل مهم این امر این است که کسی حاضر نیست در دوران بارداری مورد آزمایش یک دارو قرار بگیرد و اثرات جانبی داروها، وقتی که مثلاً ‌می گویند فلان دارو را اصلاً نباید در دوران حاملگی مصرف کنید به دلیل مصرف بی دقت دارو در گذشته و دیدن عارضه در بچه های متولد شده بوده است)


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1388/06/29 توسط نویسنده سایت داروشفا


خلاصه : استفاده از داروهاي گياهي در درمان آسيبهاي پوستي مانند زخم و سوختگي با انجام تحقيقات مختلف و تأييد اثربخشي آنها مرسوم گرديده است. اثرات مفيد گياهاني مانند آلوئه، هميشه بهار، لاواند و ... در بهبود زخمها و سوختگيها كاربرد آنها را در طبابت نوين تأييد نموده است.


ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا

در حال حاضر سرطان ریه بیشترین میزان كشتار را در میان انواع سرطان ها ( بدون در نظر گرفتن سرطان پوست ) به خود اختصاص داده است.

از آنجایی كه تمام افراد درگیر با این بیماری جمعیت دودی هستند ( سیگاری ها ) و گرایش جوانان به استعمال دخانیات از روند رو به رشدی برخوردار است، بر آن شدیم تا راهكارهایی را برای ترك سیگار به شما توصیه كنیم، زیرا استعمال دخانیات ، نه تنها مضرات فردی را به دنبال خواهد داشت، بلكه اشخاص مرتبط با افراد سیگاری نیز جزو جمعیت در معرض خطر به شمار می آیند.
ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


خيار ميوه‌اي با طبع خنك است و براي رفع عطش و شادابي پوست استفاده مي‌شود.خيار گياهي علفي، يك ساله، داراي ساقه خزنده و پوشيده از خارهاي نازك و خشن است كه حل‌كننده اورات و اسيد اوريك است بنابراين در درمان نقرس نيز موثر است. خيار از نظر طب قديم ايران، سرد و خنك‌كننده بدن بوده و به هضم غذا كمك مي‌كند.

اين ميوه همچنين ادرارآور، تصفيه‌كننده خون، رفع‌كننده عطش و ملين است.

خيار پوست را صاف و صورت را جوان مي‌كند بنابراين براي رفع چين و چروك‌هاي پوست مي‌توانيد خيار را حلقه حلقه كرده و روي پوست صورت قرار دهيد و اگر پوست چرب باشد مي‌توان خيار را با آب مقطر پخت و با اين آب صورت را شستشو داد.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


1 عرق آویشن مسکن – ضد سرماخوردگی – مقوی معده – معالج بیماریهای قارچی پوست –  ضد ورم بینی وگلو.

2 عرق اسطو خودوس تقویت کننده اعصاب – معالج برونشیت وزکام – پایین آورنده تب و نیروبخش – ضد تشنج وصرع درمان بیماریهای عصبی.

3 عرق بید درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه خون.

4 عرق بهارنارنج تقویت کننده مغز واعصاب – نشاط آور- تقویت قلب.

5 عرق بادرنجبویه ضد خستگیهای روحی – استفراغ های دوران بارداری – برونشیت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پیچه.

6 عرق بومادران ضد ورم روده ومعده – ضد روماتیسم ونقرس – رفع اختلالات قاعدگی ودرد دوران قاعدگی.

7 عرق بیدمشک تقویت کننده فلب – رفع ناراحتیهای اعصاب – ضد تپش قلب.

8 عرق پونه ضد سیاه سرفه وگریپ – خلط آور- بادشکن – قابض – بازکننده عروق – ضد عفونی کننده .

9 چهارعرق سرد تب بر- خنک – تقویت کننده معده.

10 چهارعرق گرم تقویت کننده معده – مفید برای هضم غذا – رفع ناراحتی های روده .

11 عرق چهل گیاه تقویت کننده معده – کمک به هضم غذا – بادشکن – ضد سردی – ضد تهوع واستفراغ .

12 عرق خارخاسک مدر قوی – رفع سنگ کلیه ومثانه – کیسه صفرا- تصفیه خون.

13 عرق خارشتر ضد عفونت مجاری ادراری – سنگ شکن – مدرقوی – ضد سیاه سرفه.

14 عرق رازیانه معطر کننده – محرک – بادشکن – مدروقاعده آور- درمان بواسیر ونقرس – ازدیاد شیر مادران .

15 عرق زنیان ضد نفخ معده – ضد ترشی معده – ضد عفونت – ضد انگل – بادشکن – درمان عوارض بعد از ترک اعتیاد.

16 عرق زیره ضد چاقی – تصفیه کننده خون – ضد هیستری وتشنج – افزایش شیر مادران – بادشکن – هضم کننده غذا – کاهنده چربی خون.

17 سرکه سیب لاغر کننده – مکمل غذا

18 عرق سنبل الطیب خواب آور- مسکن – تقویت قلب – اشتها آور.

19 عرق شاتره ضد خارشهای پوستی – صفرا بر- تقویت کبد – نشاط آور- ضد نفخ – اشتها آور.

20 عرق شنبلیله ضد قند – تقویت قوای جنسی – نیرو بخش.

21 عرق شیرین بیان درمان قاطع زخم معده واثنی عشر- ضد سرفه – صفرا بر.

22 عرق شوید ضد چربی خون – جهت پایین آوردن کلسترول – ازدیاد شیر مادران – درمان لاغری

23 عرق کاسنی مفید برای کبد – ضد جوش – ضد خارش – تصفیه کننده خون – کاهنده چربی .

24 عرق کیالک تصفیه کننده خون – جلوگیری ازعواقب سعت کلسترول – جلوگیری ازتنگ شدن رگها.

25 عرق گزنه اثر قاطع دررفع بیماریهای پوستی وجلدی – ضد چربی وقند خون – ضد خون ریزی – بازکننده عروق – مدر.

26 عرق گلبهار مفید برای لطافت پوست دست وصورت – مقوی معده

27 عرق مریم گلی ضد دیابت – ضد رماتیسم واسهال – ضد سینوزیت – ضد انگل – ضد نفخ .

28 عرق مخلصه ملین – مقوی – دفع سموم – ضد قولنج – پاد زهر قوی مفید برای ناراحتیهای کمرو مفاصل عضلانی – تقویت معده .

29 عرق مورد ضد خون ریزی – قابض روده – درمان اسهال وبواسیر- تقویت رشد مو- ضد آفت .

30 عرق نعنا ضد دل درد – دلپیچه – ضد نفخ – بادشکن – تقویت کننده معده کودکان

31 عرق یونجه چاق کننده – نیروبخش – معالج رعشه وناراحتی های عصبی – تصفیه خون – کاهش قند خون .


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


زیره در پیشگیری از بروز اسپاسم روده بخصوص در بیماران با روده تحریک پذیر IBS و چاقی موثر است.

این گیاه قویترین ضد نفخ گیاهی است؛همچنین از اسپاسم عضلات صاف روده می‌کاهد و اثرات ضد میکربی متوسط دارد.زیره سبز باعث کاهش قند خون شده لذا در مصرف توام با داروهای کاهنده قند‌خون باید احتیاط شود.

مصرف بیش از اندازه آن در رژیم‌های لاغری برای سلامتی مضر است و برای تعدیل عوارض و افزایش اثر این گیاه در رژیم‌های لاغری بهتر است همراه با لیموترش مصرف گردد.

گفتنی است زیره گیاهی 3 ساله با ریشه دوکی شکل و ساقه ای منشعب است و در شمال و مرکز اروپا،عراق،ایران،افغانستا ن،روسیه و قفقاز و در ایران در استانهای گیلان،آذربایجان،همدان،کرم ان و قزوین کشت می شود.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


همانطور که می‌دانید شایعترین علت مرگ و میر در دنیا بیماریهای قلبی و عروقی است و یکی از مهمترین عوامل ایجاداین بیماریها افزایش بیش از اندازه کلسترول بد یا همان LDL است. گرچه بسیاری از افراد به طور ارثی مستعد‌تر از دیگران هستند اما در این مقاله ما حتی به کسانی که زمینه ارثی این بیماری را دارند، توصیه‌های غذایی می‌نماییم که به طورمعجزه آسایی سبب کاهش کلسترول در آنهامی‌شود و از ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی پیشگیری خواهد نمود.


1- سیب :
درمطالعه‌ای که اخیرا در فنلاند انجام شده‌است به یک نتیجه جالب توجه دست یافته‌اند و آن کاهش کلسترول خون با خوردن سیب بوده است. در واقع دراین مطالعه افرادی که به مدت سه ماه روزی سه عدد سیب مصرف نمودند، کلسترول خون آنها به میزان 20 واحد پایین آمد. علت این قضیه به خاطر وجود ماده‌ای به نام پکتین است که به علت خاصیت فیبریی که دارد سبب پایین کشیدن کلسترول می‌گردد. همچنین با داشتن مواد ضد اکسیدان از تجمع کلسترول بد در جریان خون نیز جلوگیری می‌کند. حال ما به شما توصیه می‌کنیم با توجه به اینکه الان فصل پاییزاست و میوه سیب هم فراوان است، با مصرف آن کلسترول خود را کاهش دهید.


2- اسفناج:
در کنار دیگر سبزیجات، که برای شما بسیار مفید است، اسفناج با اثر معجزه آسای خود و به دلیل وجود کاروتینوییدی به نام لوتیین سبب کاهش ساخت کلسترول در خون می‌گردد. با قرار دادن یک یا دو وعده اسفناج درغذای روزانه، میزان کلسترول خود را کاهش دهید.


3- جو (جوی دوسر)
خوردن یک کاسه سوپ جوی گرم هم لذتبخش است و هم به دلیل وجود فیبرهای قابل حل در آب، سبب کاهش کلسترول شما می‌گردد. پس سعی کنید از جو بیشتر در غذاهای خود مصرف نمایید.


4- پوست پرتقال:
اگر از مادربزرگها و یا بعضی از مادران خوش سلیقه و کدبانو سوال کنید به شما خواهند گفت که چطور می‌توان از پوست پرتقال مواد خوراکی خوشمزه‌ای تهیه کرد. مثل شیرین پلو با پوست پرتغال، مرصع پلو، مربای پوست پرتقال و ...
پوست پرتقال به دلیل وجود ماده‌ای به نام پلی متوکسیلیتدPMFs)) فلاونید که در رنگدانه آن وجود دارد سبب کاهش کلسترول خون به حد قابل توجهی می‌گردد.


5- چای سبز:
اگر روزی حد‌اقل یک فنجان چای سبز مصرف کنید کلسترول شما بطور چشمگیری کاهش می‌یابد. البته اثرات مفید چای سبز در کاهش ابتلاء به بسیاری از بیماریها، بر کسی پوشیده نیست اما یکی دیگر از معجزات آن کاهش کلسترول بد در بدن شما می‌باشد.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا
|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


هويج منبع مهم بتاکاروتن و الياف مي باشد که هر دو اينها کمک به جلوگيري از سرطان و حمله قلبي مي کنند.

ميزان کلسترول در 5 نفر که سنين آنها بين 25- 41 سال بود و روزانه 30 گرم هويج خام مصرف مي کردند اندازه گيري شده بعد از مدت سه هفته و دوباره اين ميزان کنترل شد و مشخص گرديد که ميزان کلسترول کاهش پيدا کرده است.
از آنجايي که کلسترول زياد يک عامل مهم در بيماري قلبي مي باشد بنابراين هويج را دز صورت غذاهاي خود قرار دهيد.
گروهي از محققين سوئدي اخيرا دلايل بيشتري براي استفاده از سبزيجات ريشه اي ارائه نمودند. آنها به اين نتيجه رسيده اند که سبزيجات ريشه اي تاثير بسزايي در کاهش ميزان حمله هاي قلبي به خاطر پايين آوردن ميزان کلسترول دارند. اين تحقيقات مشخص کرد که 2 عامل مهم در بازسازي سلولهاي رگ نقش دارند که شامل (PAI ) پلاسمينوژن اکتيوتور انهيبيتور و تيشو پلاسمينوژن آکتيوتور اين دو ماده به طور کلي در بررسي ها نگهدارنده يکديگرند.
ولي چند سال قبل محققين متوجه شدند که مردمي که داراي ميزان بالايي از PAI باشند بيشتر مستعد ابتلا به حملات قلبي هستند. به نظر محققين سوئدي در دانشگاه تحقيقي بر روي 290 زن و مرد با ميانگين سني 60-30 از نظر ميزان PAI-1 بر روي نوع غذا انجام داده نتيجه بررسي بسيار شگفت انگيز بود بيشتر سبزيجات ريشه اي مثل هويج که مورد استفاده مردم است بيشتر افزايش دهنده TPA و کمتر افزايش دهنده PAI بود.
نتيجه بررسي هاي نشان مي دهد که افرادي که 6 بار يا بيشتر از سبزيجات ريشه اي در هفته خام يا پخته استفاده مي کنند کمتر دچار حملات قلبي مي شوند.
در طول مدت بيش از 5 سال محققين غذاي 287 زن را که سن آنها بين 32 تا 69 سال بود و مبتلا به بيماري قلبي بودند با گروه زنان مشابه مقايسه کردند و تفاوت مهمي بين دو گروه به دست آمد. بدين ترتيب که گروهي که از هويج استفاده مي کردند نسبت به کساني که کمتر از هويج استفاده مي کردند * شانس ابتلا به بيماري قلبي داشتند.
بيماري قلبي اولين عامل مرگ در امريکا مي باشد. برخي از مطالعات نشان مي دهد که خوردن هويج کمک به جلوگيري از سرطان ريه و ساير سرطانها مي کند.
در يک مطالعه در مورد 3669 نفر مرد و زن در بلژيک مشخص شد که مصرف سبزيجات خطر ابتلا به سرطان کولون را کاهش مي دهد و نيز سبزيجات با فيبر زياد مثل هويج خطر ابتلا را 24% کاهش مي دهد.
طي بررسي انجام شده در دانشگاه آتن و Harvard School زناني که هر روز از هويج خام استفاده مي کنند 5 تا 8 بار کمتر به سرطان سينه مبتلا مي شوند با توجه به رشد سرطان سينه در امريکا جاي خوشحالي است که مصرف هويج تازه نيز رو به ازدياد است و امريکاييها امروزه 23% بيشتر از هويج مصرف مي کنندفرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


آيا تا به حال براي شما اتفاق افتاده كه احساس كنيد مغزتان كار نمي كند؛ يعني مثل گذشته، سرعت انتقال مطالب را نداريد يا اينكه لغات معمولي از ذهنتان فرار مي كنند. بعضي مواد غذايي به شما كمك مي كنند كه عملكرد مغزتان را افزايش دهيد.اگر مايل هستيد، هوش خود را افزايش دهيد، يك لحظه تامل كنيد و مطلب زير را بخوانيد. انتخاب اين غذاها نه تنها شما را نزد ديگران باهوش جلوه مي دهد، بلكه به شما كمك مي كند كه توانايي تفكر و وضوح ذهني خود را افزايش دهيد.


1 - روغن ماهي

طبق يك گفته قديمي مي توان گفت : " ماهي غذاي مغز است."روغن ماهي يك ماده غذايي مناسب براي مغز است، زيرا DHA ( چربي اُمگا-3 موجود در ماهي ) التهاب مغز را كاهش مي دهد و از آن محافظت مي كند.مغز ما داراي 60 درصد چربي است كه بيشتر آن چربيDHA ياAA ( آراشيدونيك اسيد ) است.AA به مقدار زياد در لبنيات مثل كره و خامه وجود دارد، اماDHA فقط در انواع ماهي وجود دارد و در منابع گياهي مثل دانه كتان وجود ندارد.براي تهيه روغن ماهي يا روغن كبد ماهي سعي كنيد مارك هاي معتبر آنها را خريداري كنيد. در ضمن شكل مايع اين دو ماده بهتر از كپسول آنهاست.در تابستان و بهار كه شدت و مدت تابش نور خورشيد كافي است، بدن به مقدار لازم ويتامينD مورد نياز خود را مي سازد. همانطور كه مي دانيد ويتامينD بر اثر تابش نور خورشيد بر پوست بدن، ساخته مي شود. ولي در زمستان و پاييز كه مدت و شدت تابش آفتاب كمتر است، نياز به دريافت مكمل ويتامينD داريم. روغن كبد ماهي يكي از مهم ترين و غني ترين منابع ويتامينD است.
بنابراين فرق روغن ماهي و روغن كبد ماهي در اين است كه روغن كبد ماهي علاوه بر اسيدهاي چرب اُمگا-3 ( DHA) ، منبع خوبي از ويتامين هاي A و D نيز مي باشد.توصيه مي كنم روغن ماهي را از ابتداي بهار تا آخر تابستان مصرف كنيد و از ابتداي پاييز تا آخر زمستان روغن كبد ماهي را دريافت كنيد. ولي كساني كه در مناطق آب و هوايي گرم ( آفتابي ) هستند، مي توانند در تمام سال فقط روغن ماهي مصرف كنند و نيازي به مصرف روغن كبد ماهي ندارند.


2- سبزيجات تازه و خام

مواد غذايي كمي وجود دارد كه از نظر ارزش تغذيه اي با سبزيجات برابري كنند. كاهش سطح اسيد فوليك در بدن با بروز بيماري آلزايمر ( فراموشي دوران پيري ) مرتبط است. همچنين آنتي اكسيدان ها و فيتوكميكال ( رنگدانه هاي گياهي ) هاي موجود در سبزيجات، هوش شما را حفظ خواهند كرد.توصيه مي كنم روزانه به ازاي هر 25 كيلوگرم از وزن بدن خود 5/0 كيلوگرم سبزيجات مختلف مصرف كنيد. اگر نوع متابوليسم بدن خود را بدانيد، مي توانيد مقدار دريافت سبزي را تنظيم كنيد. مثلاً اگر دريافت پروتئين شما بالاست، به مصرف سبزي زيادي نياز نداريد؛ مثلاً بجاي 5/0 كيلو ، روزانه 250 گرم سبزيجات به ازاي هر 25 كيلو از وزن بدن نياز داريد. اگر پروتئين رژيم شما بالاست، بايستي سبزيجاتي را مصرف كنيد كه پتاسيم كمتري دارند مثل گل كلم، لوبياي سبز، اسفناج، مارچوبه، قارچ و كرفس ، زيرا مصرف سبزيجاتي كه پتاسيم زيادي دارند مثل كاهو، كلم پيچ و ساير انواع كلم به همراه پروتئين زياد ، باعث عدم تعادل بيوشيميايي بدن خواهند شد.ولي افرادي كه دريافت كربوهيدرات غذايي شان نسبت به پروتئين و چربي بيشتر است، مي توانند سبزيجات فراواني مصرف كنند به خصوص انواعي را كه پتاسيم بالايي دارند.


3 - تخم مرغ خام

تخم مرغ منبع ارزان و مفيدي از مواد مغذي با ارزش است. مصرف تخم مرغ علاوه بر حفظ سلامت بدن، براي هوش و عملكرد ذهني مفيد است . در اين مورد تخم مرغ خام فوايد بيشتري نسبت به تخم مرغ پخته دارد.

شايد بپرسيد چگونه تخم مرغ خام را مصرف كنيم ؟
براي مصرف تخم مرغ به صورت خام مي توانيد آن را با يك قاشق عسل، يك قاشق كنجد يا پودر گردو و يك قاشق پودر كاكائو در يك ليوان شير ولرم يا گرم مخلوط كرده و ميل كنيد. در اين صورت هم آن را خام مصرف كرده ايد و هم معجون بسيار مفيدي براي سلامتي بدن خود و افزايش وزن ( براي افراد لاغر ) دريافت نموده ايد.
اگر در مورد خطر باكتري " سالمونلا " كه در تخم مرغ خام وجود دارد، نگران هستيد، مقاله اي را كه مربوط به خواص تخم مرغ خام است، مطالعه كنيد تا نگراني شما بر طرف شود.


4- از مصرف شكر خود داري كنيد 

شكر به عنوان يك غذا محسوب نمي شود، اما بيشتر اوقات جزء آن دسته از مواد غذايي است كه بايد از مصرف آنها پرهيز كرد. اگر مي خواهيد ميزان هوش خود را افزايش دهيد و نمي توانيد كاملاً از مصرف شكر پرهيز كنيد، مصرف آن را كاهش دهيد.مواد غذايي خيلي شيرين، تعادل هورمون انسولين بدن شما را به هم مي ريزند كه باعث ايجاد بيماري و گرفتگي ذهن شما مي شوند.ساده ترين روش براي كاهش مصرف شكر، پرهيز از مصرف انواع نوشابه هاي صنعتي، آب نبات و شيريني جات است. همچنين در مصرف آب ميوه هاي صنعتي ميانه روي كنيد.


5- توت فرنگي

توت فرنگي نه تنها خوشمزه است، بلكه يكي از مهم ترين منابع آنتي اكسيداني قوي و فيتو كميكال هاست كه سلامتي بدن را بهبود مي بخشد. همچنين داراي فوايد بي شماري براي مغز است. مطالعات نشان داده، مصرف اين ميوه فرآيند پيري را در مغز كاهش مي دهد.فقط زماني كه يك مرتبه مقدار زيادي از آن را مصرف مي كنيد، مراقب قند موجود در آن بايد باشيد. ساير انواع توت نيز كه رنگ تيره اي دارند، داراي چنين اثراتي هستند؛ مثل تمشك و شاه توت.
فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


بهترین غذا برای مشکی شدن مو ویتامین های «ب» هستند که طبق امتحانات متعددی که اینجانب نمودم هیچ دارویی تاثیرش به خوبی و سرعت شلتوک برنج نیست ، دلیل آن هم بسیار واضح است ما برنج را پوست کنده می خوریم و زیاد هم میخوریم و آن چه در شلتوک برنج موجود است کمبود داریم . برای اینکار بهتر آن است که شما روزانه نیم سیر پوست شلتوک را با لیمو عمانی دم کرده و مصرف نماییم.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا

مواد مورد نیاز برای تهیه مواد آرایشی


به منظور تهية لوازم آرايشي از جنس مواد طبيعي فرد به وسايلي نياز دارد من شخصاً به استفاده از لوازم الكتريكي، از جمله ترازو، همزن و مخلوط‌كن برقي و يا آب موه‌گيري كه گاهي اوقات بسيار گران قيمت مي باشند. اعتقادي ندارم. بر عكس ساختن كرم و ساير لوازم آرايشي با استفاده از دست احساس آرامش خاصي به انسان مي دهد. ضمن اين كه شما بدين وسيله هر لحظه از غلظت مورد نظر خود كاملاً آگاه مي شويد. بايد متذكر شوم كه دستورالعمل ساخت را مي توانيد به دلخواه تغيير هيد، بدين صورت كه اگر كرم سفت بود مي توالنيد كمي روغن و يا مايعات به آن بيفزايد و اگر شل بود كمي از ماده اصلي به آن اضافه كنيد؛ بنابراين بروز اين گونه حالت‌ها مشكلي را پديد نمي آورد.

تعدادي ظروف شيشه‌اي و يا چيني تهيه كنيد. به همين ترتيب تعدادي شيشه قهوه‌اي رنگ (ترجيحاً از داروخانه)، پيپت آزمايشگاهي، چند عدد كارد چوبي، دو عدد ظرف نسوز شيشه‌اي، قوري و كاسه‌هاي كوچك و يك ترازوي حساس تهيه كنيد. ضمناً به تعدادي كاسه بلوري نياز داريد كه در آن‌ها بتوانيد مواد اوّليه تهيه شده را به صورت موقت نگه داريد. البّته بنا به دلايلي من استفاده از ظروف پلاستيكي را پيشنهاد نمي كنم؛ زيرا در مورد صحيح بودن يا نبودن استفاده از اجناس پلاستيكي، عقايد فراواني بر سر زبان‌هاست. به همين جهت خيلي بهتر است مواد ساخته شده را در ظرف شيشه‌اي يا چيني كه ا در‌هاي محكم بسته مي شوند نگهداري كنيم.

مسأبة اساسي ديگر شراطي بهداشتي حين انجام كار است. از آنجا كه ما از استفادة مواد نگه دارنده صرف نظر مي كنيم بايد كار را در نهايت تميزي و پاكيزگي انجام دهيم. بدين مفهوم كه ظروف .و وسايل كار بايد در نهايت دقت شسته، خشك گرديده و در مكان‌هاي تميز نگه‌داري شود. اين ظروف را نبايد در مجاورت مواد عطر آگين نگهداري كرد؛ زيرا به سرعت بوها را به خود جذب مي كنند.
زمان نگهداري مواد تهيه شده از قبيل كرم‌ها لوسيون‌ها و لوازم آرايشي، آن هم در يخچال نبايد بيشتر از 8 تا 10 روز باشد و به همين دليل من در دستورالعمل‌هايم از مقادير كم مواد استفاده مي كنم.
لازم به ذكر است كه از لوازم آشپزخانه كه در پاره‌اي از مواقع استفاده مي شوند، مانند رنده و آسياب نبايد براي سير و پياز و فلفل استفاده كرد و بهتر است كه رنده و آسياب مخصوصي براي اين كار تهيّه نمائيم. اين لوازم گران قيمت نبوده و به آساني قابل تهيّه مي باشند. در تهيه مواد طبيعي آرايشي نمي توان از ظروف فلزي استفاده كرد.
براي پر كردن مواد آماده شده در ظروف مي توان از كاردك يا قاشق بستني استفاده كرد. همين طور هنگام استفاده و برداشتن از اين مواد بايد به جاي استفاده از انگشتان از كاردك استفاده كرد. دليل اين كار كاملاً روشن است؛ زيرا مواد نگهدارنده در اين مواد به كار گرفته نشده است و آنها به آساني با خطر آلوده شدن مواد به وسيلة قارچ‌ها و باكتري‌ها مواجه هستند. پس از برداشتن مقدار لازم بايد سريع در ظرف محتوي لوازم آرايشي بسته شود.
ظروف خالي را نبايد با در باز در هر جايي رها كرد. رعايت نكردن اصول بهداشتي در تهيّه مواد طبيعي باعث ايجاد اگزما و تحريكات جلدي مي شود.طريقه آماده كردن گياهان آرایشی


به منظور تهيه مواد مؤثر از سبزيجات و ساير گياهان، مي‌توان از روش‌هاي مختلفي كه در ذيل ارائه مي‌گردد استفاده كرد.

جوشانده: مقدار مواد مورد نظر از گياهان را به آب در حال جوشيدن بيفزاييد. بگذاريد جوشيدن تا زمان مورد نظر بر روي شعله ملايم ادامه يابد. ظرف را از روي آتش برداشته و همچنان كه در آن بسته است، بگذاريد 10 الي 15 دقيقه سرد شود و سپس آن را با استفاده از صافي صاف كنيد.
دم كرده: گياهان را در ظرفي قرار داده، آب در حال جوش را به آن اضافه نموده، حداقل 20 تا 25 دقيقه بگذاريد سرد شود و بعد از صافي رد كنيد.
خيسانده: گياهان يا سبزيجات را در مايعاتي از قبيل آب مقطر و يا الكل ريخته و در مكاني گرم و مناسب قرار داده و بعد با استفاده از صافي مخصوص قهوه آن را صاف كنيد. (گياهان را فشار دهيد تا عصاره آنها خارج شود.)
روغن‌هاي گياهي: گياهان را به صورت ريز، خرد كرده در ظرف ريخته و با روغن خالص گياهي روي آنها را بپوشانيد. بايد در مدت مقرر هر روز اين مخلوط را به هم زده و با در بسته نگهداري كنيد سپس روغن را صاف كرده و گياهان را با دست خوب فشار دهيد تا عصاره آنها خارج شود.

فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


مشاوره آنفولانزا خوکی برای زنان باردار


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از دایرکت گو یوکی ، در حالی که بسیاری از زنان باردار مبتلا به آنفولانزای خوک خواهد شد می تواند فقط علائم خفیف شده اشته باشد ، در حالی که خطر بیماری در آنها بالاتر از عوارض عادی است . اگر حامله هستید و فکر می کنید ممکن است شما به آنفولانزا خوکی مبتلا شده باشید و یا در خطر ابتلا باشید ، با پزشک خود تماس بگیرید .

* چرا زنان باردار بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفلوآنزای خوکی هستند ؟ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا

محققان در دانشگاه کائوژینگ تایوان عوامل شیمیایی ضد ویروسی قدرتمندی در گیاه محلی ایرانی کشف کرده اند که می تواند در از بین بردن ویروس جدید آنفلوآنزا موثر واقع شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در دانشگاه پزشکی کائوژیونگ در تایوان دریافته اند ریشه های گیاهی که در سال 1918 برای مقابله با اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی مورد استفاده قرار می گرفته است می تواند آنتی ویروسی طبیعی تولید کند که قادر به از بین بردن ویروس H1N1 اپیدمی آنفولانزای خوکی است.

گیاه Ferula Asafetida با نام سنتی آنغوزه که از گیاهان وحشی و سنتی ایران نیز به شمار می رود از بوی بسیار نامطبوعی برخوردار است و معمولا در ایران، افغانستان و چین به وفور یافت می شوند. در آزمایش مواد شیمیایی که از عصاره شیره این گیاه به دست آمده است دانشمندان دریافتند برخی از مواد شیمیایی موجود در این گیاه توانایی بالایی در از بین بردن H1N1 داشته و نسبت به داروهای آنتی ویروس معمولی از قدرت بالاتری برخوردارند.

به گفته محققان این گیاه تاریخچه ای دراز مدت در طب سنتی ایران و چین داشته و در رده ای از گیاهان قرار دارد که از بیش از 230 خصوصیت درمانی طبیعی برخوردار است. دانشمندان از استفاده از ریشه این گیاه به منظور مقابله با اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی در 1918 آگاه بودند و بر همین اساس تصمیم گرفتند تاثیرات آنتی ویروسی این گیاه را مورد بررسی قرار دهند.

با استفاده از این گیاه محققان موفق به کشف چندین عامل قدرتمند آنتی ویروسی شدند که می تواند ویروس H1N1 را نابود کند. بر اساس گزارش فاکس نیوز، با توجه به گزارش این مطالعات که در نشریه Natural Produts منتشر شده است محققان امیدوارند با کمک این عوامل شیمیایی بتوانند داروی جدیدی را برای مقابله با اپیدمی آنوفلانزای خوکی سال 2009 ارائه دهند.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


گياهخواري عملا به حذف گوشت يا برخي محصولات با منشا حيواني، بسته به درجه گياهخوار بودن از رژيم غذائي اطلاق مي شود.

انواع متفاوتي از گياهخواري وجود دارد كه هريك منافع و البته مشكلات مربوط به خود را دارند.
اولين نوع از سه روش عمده آن كه رايج ترين آنهاست روش ovo-lacto مي باشد.
گياهخواران اوو – لاكتو هيچ گونه گوشتي (گوشت قرمز ، ماكيان ، غذاهاي دريايي) نمي خورند ، اما تخم مرغ و محصولات لبني را مصرف مي كنند.

گروه دوم به Lacto معروفند.

گياهخواران گروه لاكتو گوشت و تخم مرغ نمي خورند اما لبنيات را در برنامه غذائي خود دارند.
آخرين گروه با سخت ترين رژيم غذائي ، Vegans هستند.
گياهخواران وگان، گوشت، تخم مرغ، لبنيات، غذاهاي حاوي محصولات جانبي حيواني و حتي عسل نمي خورند.
اين گروه حتي از محصولات چرمي، پشمي، پوست خرگوش، ابريشمي، يا هرگونه محصول بدست آمده از حيوانات استفاده نمي كنند.
علاوه بر اين افرادي هستند كه ترجيح مي دهند گوشت قرمز نخورند اما از گوشت ماكيان و غذاهاي دريايي استفاده مي كنند.
از جمله گروهي بنام نيمه گياهخواران semi-vevetarian كه محصولات لبني ، تخم مرغ ، مرغ و ماهي مصرف مي كنند اما گوشت ديگري نمي خورند.
گروه ديگري هم به نام پسكو pesco-vegetarian از فرآورده هاي لبني، تخم مرغ، و ماهي تغذيه مي كنند اما از انواع ديگر گوشت پرهيز مي كنند.
برخي گياهخواران رژيم ميوه خواري دارند (frutarians) كه در واقع نوعي رژيم وگان است و در آن مصرف غذاهاي پخته به حداقل مي رسد و بيشتر از ميوه هاي خام ، خيار و گوجه ، و نيز از دانه ها استفاده مي شود.
اين گروه تنها ان دسته از خوراكيهاي گياهي راانتخاب مي كند كه چيدن آنها منجر به مرگ گياه نشود. و بالاخره جوانه خواران (sproutarians) نيز در ميان اين گروه ديده مي شوند كه عمدتا از جوانه ها، دانه ها ، و برنج تغذيه مي كنند.
اما چرا برخي از افراد رژيم گياهخواري را برمي گزينند؟
شايد مهمترين دليل آن تمايل به دريافت غذاي سالم تر ، ابراز مخالفت با سوء رفتار با حيوانات اهلي و صدمه زدن به محيط زيست باشد.
رژيم گياهخواري به جلوگيري از سرطان ، بيماري هاي قلبي ، عدم افزايش فشار خون و عدم بازگشت ديابت كمك مي كند.
بارها و بارها شنيده ايم كه مصرف كمتر گوشت احتمال حمله قلبي را تا 50 درصد كاهش مي دهد و رژيم غذايي يك وگان تا 90 درصد موجب تقليل آن مي شود.
همچنين رژيم غذايي گياهي احتمال بيماري هاي مربوط به اشريشيا كلي ( يك باكتري روده اي گرم منفي) و باكتري هايي را كه اغلب طي بازرسي گوشت از آنها غفلت مي شود ، كاهش مي دهد. سالانه بسياري از افراد در اثر مصرف گوشت آلوده بيمار مي شوند.
گياهخواران معتقدند براي تهيه محصولات غذائي حيوانات را در بدترين شرائط نگهداري كرده،آنها را با آهن داغ مارك دار نموده و در نهايت بيرحمانه مي كشند.
تغديه نامناسب ، تزريق آنتي بيوتيك هاي مضر ، و وادار نمودن آنها به رشد سريع از ديگر موارد شرائط نگهداري اين حيوانات است.
رشد سريع فرصت كافي نمي دهد كه اندام هاي حياتي آنها به اندازه رشد بدنشان برسد. اغلب در قفس ها محكم بسته شده اند و قادر به حركت نيستند. از سوي ديگر استفاده روز افزون از حيوانات اهلي به محيط زيست صدمه وارد مي كند.
اكنون گياهخواري بعنوان يك رژيم غذائي بيشتر از گذشته به جوامع راه يافته است.
لازم به ذكر است كه رژيم گياهخواري تنها به خوردن سالاد محدود نمي شود و از تنوع بسيار زيادي برخوردار بوده و از لحاظ كيفيت غذائي نيز اطمينان لازم را به مصرف كننده مي دهد.
در فهرست زير به برخي مواد غذائي در رژيم غذائي گياهخواري و عناصر موجود درآنها اشاره شده است:


پروتئين:

عدس ، مصولات لبني كم چرب، دانه ها ، انواع نخود ، آجيل.

آهن:

آهن به دو شكل همي (heme) و غير همي(non–heme) وجود دارد كه نوع اول آهن متصل به رنگدانه هم است و از غذاهاي حيواني تامين مي شود، ونوع دوم آهني است كه فاقد اين رنگدانه مي باشد.
غذاهاي گياهي حاوي اين نوع آهن هستند و نوع همي آن را ندارند.
اما نكته مهم اين است كه نوع غير همي كمتر از نوع همي بوسيله بدن جذب مي شود.
جذب آهن از غذاهاي گياهي 10-1 درصد و از غذاهاي حيواني 20-10 درصد مي باشد.
به همين جهت براي افزايش جذب آهن از غذاهاي گياهي مصرف همزمان يك منبع ويتامين «ث» مانند آب پرتقال ،سبزيجات داراي برگ تيره، گل كلم ، گوجه فرنگي يا مركبات ، به گياهخواران توصيه مي شود.
منابع عمده آهن در رژيم گياهخواري عبارتند از: باقلاي خشك، اسفناج، سبزيجات برگ دار، سبزيجات تيره، دانه ها ، حبوبات ، همه انواع نان گندم، تخم مرغ، گياهان تيره نخود يا حبوبات بويژه عدس و لوبياي قرمز، زردآلو و انجير.

روي:

همه انواع دانه ها، نان گندم، انواع بنشن، آجيل، تخم مرغ، عدس، مخمر آبجو، سبزيجات، جوانه گندم.

ويتامين ب 12:

محصولات لبني، برخي انواع مخمر هاي غذائي, و سبزيجات دريائي.

كلسيم:

كلم سبز، بروكلي، كلم پيچ ، محصولات لبني كم چرب ، شلغم، كنجد، مغز بادام، عصاره سوياي غني شده، دانه ها، آجيل ، بنشن ، جوانه ها، تخمه آفتاب گردان، ميوه هاي خشك و آب پرتقال غني شده با كلسيم.

پروتئين:

در گياهخواران بويژه گروه اوو- لاكتو پروتئين مورد نياز با مصرف انواع دانه ها مانند دانه كنجد، تخمه آفتاب گردان؛ انواع آجيل مثل بادام و بادام زميني؛ حبوبات ها مانند عدس و باقلا؛ غلاتي مانند گندم، پاستا، جو دوسر، ذرت شيرين ، بلال ، برنج ، چاودار ؛ انواع تخم ها و محصولات لبني تامين مي شود.

گياهخواران بايد توجه داشته باشند كه پروتئيني كامل است كه 8 اسيد آمينه ضروري را دارا باشد در غير اينصورت كامل نيست و اكثر محصولات گياهي فاقد پروتئين كامل هستند بنابراين بايد انواع آنها مصرف شود تا اين اسيد هاي آمينه تامين گردد.


پتاسيم:

بهترين منبع پتاسيم موز است. گرچه اسفناج و سيب زميني شيرين نيز منابع گياهي خوبي براي آن هستند.
خوردن غذاهاي گياهي و كم چرب و پرهيز از مصرف چربي ها بويژه انواع اشباع شده كه به مقدار زياد در غذاهاي حيواني يافت مي شوند ، سالهاست توسط متخصصين بهداشت و سلامتي به افراد توصيه مي شود.
اما از طرفي هم ، مصرف هردونوع گروه مواد غذائي اعم از گياهي و حيواني البته در مقادير متفاوت ، فوائد خاص خود را دارند و توصيه مي شوند.
بدين معني كه مصرف غذاهاي گياهي اعم از سبزيجات ، ميوه ها، نان، حبوبات، و... در وعده هاي بيشتر و مصرف غذاهائي با منشا حيواني از جمله گوشت ، تخم مرغ ، و... در وعده هاي كمتر براي تامين مواد موردنياز بدن لازم است.
براي مثال گوشت و جگر منبع سرشار ازآهن هستند و براي كودكان و نوجوانان مفيدند ، اما مصرف آنها بايد با دقت نظر و بميزان كافي و نه بيش از اندازه صورت گيرد.
علاوه بر اينكه براي برخي افراد بويژه بزرگسالان و سالمندان استفاده كمتر از اين نوع غذاها ومصرف بيشتر غذاهاي حاوي فيبر ، سبزيجات و ميوه ها توصيه مي شود.
همچنين نقش مصرف غذاهاي گياهي و ميوه ها كه محتوي فيبر هستند و كاهش مصرف غذاهاي چرب ، گوشت قرمز در جلوگيري از انواع سرطان به اثبات رسيده است.
اين مطلب كه گياهخواري يا افزايش وعده هاي غذائي گياهي نسبت به انواع حيواني، از چاقي، افزايش فشار خون ، كلسترول مضر خون و... جلوگيري مي كند نيز بر كسي پوشيده نيست.
اما بايد توجه داشت كه رژيم غذائي هر چه محدود تر شود ، كسب همه عناصر مغذي موردنياز بدن دشوارتر خواهد شد.
اگر كسي رژيم گياهخواري را برمي گزيند ، لازم است بسيار دقت كند تا برنامه ريزي مناسبي را اتخاذ نمايد. براي مثال گروهي كه لبنيات يا گوشت نمي خورند با بزرگترين خطر تغذيه اي مواجهند چرا كه بسياري عناصر غذائي مهم از جمله انواع ويتامين ها عمدتا يا تقريبا بميزان فراوان در غذاهاي حيواني موجودند.
لذا به اين افراد توصيه اكيد مي شود كه در رژيم غذائي خود از انواع مواد با منشا گياهي كه پيش از اين از آنها نام برده شد استفاده كنند.
برخي محققين معتقدند گياهخواري در صورتي كه كامل و متعادل باشد تامين كننده مواد مورد نياز بدن بوده و رژيم سالمي محسوب مي گردد ، اما گروهي ديگر با اين نظر مخالفند.
به هر حال محققان ، مصرف انواع غذاهاي گياهي را به گياهخواران توصيه مي كنند تا بدين وسيله مواد موردنياز بدنشان تامين شود و آنها را از مصرف يك يا چند نوع غذاي محدود بر حذر مي دارند.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


بابونه به دلیل وجود خاصیت باکتری کشی، ضد درد بودن و خوشبو کنندگی، در خمیر دندان‌ها استفاده می‌شود.
دکتر « کوهی » عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان گفت: مصرف بابونه علاوه بر تسکین دندان درد، برای درمان نقرس، دردهای معده، بی خوابی، سیاتیک، سوءهاضمه و اسهال مفید است.
وی با اشاره به این که بابونه خواص ضد عفونی بسیار بالایی دارد و برای درمان زخم نوک انگشتان کودک مفید است، افزود: از مهمترین ویژگی‌های بابونه، کاهش دردهای گوارشی است و مصرف آن موجب افزایش گلبول‌های سفید خون در بین افراد ‌شده، همچنین مصرف این گیاه باعث تقویت پیازچه موی سر نیز می‌شود.
وی ادامه داد : بابونه گیاهی بسیار معطر و خودرو است و جزء نخستین گیاهانی است که در بهار می‌روید و این گیاه معطر می‌تواند به عنوان یک محصول پر درآمد و اقتصادی جایگزین کشت‌های دیگر شود.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا
یك سري مواد غذايي وجود دارد كه به نام " غذاهايي با كالري منفي " (NEGATIVE CALORIE FOODS) معروف هستند. اين مواد غذايي نسبت به ساير مواد، انرژي بيشتري براي هضم خود نياز دارند، يعني بدن انرژي بيشتري براي هضم آنها مي سوزاند و در عين حال بدن نمي تواند كالري زيادي از آنها براي خود ذخيره كند. پس علاوه بر اينكه باعث سوخت چربي ها مي شوند، كمتر به چربي تبديل شده و ذخيره مي شوند.مواد غذايي داراي چربي، پروتئين، كربوهيدرات، كالري، ويتامين و املاح هستند.

ويتامين ها، بافت هاي بدن را تحريك مي كنند تا آنزيم توليد كنند كه اين آنزيم ها باعث تجزيه و مصرف انرژي موجود در غذاها مي شوند. بنابراين غذاهايي با كالري منفي، غذاهاي غني از ويتامين و املاح هستند كه نه تنها باعث مصرف انرژي حاصل از خود مي شوند، بلكه انرژي اضافي موجود در طي عمل هضم را مصرف مي كنند.

البته مصرف اينگونه مواد غذايي زماني در كاهش وزن مؤثر است كه غذاهاي پُركالري و فاقد مواد مغذي مثل انواع تنقلات ، چيپس و ... را مصرف نكنيد.


مواد غذايي با كالري منفي (NEGATIVE CALORIE FOODS) ياچربي سوز شامل انواع مختلفي از ميوه ها و سبزي ها است كه من آنها را براي شما نام مي برم :


از سبزي ها: مارچوبه – چغندر – كلم – كلم بروكلي – هويج - گل كلم – كرفس – كاسني – فلفل قرمز – خيار – شاهي – سير – لوبيا سبز – كاهو – پياز – تربچه – اسفناج – شلغم و كدو سبز است.


از ميوه ها: سيب – زغال اخته – طالبي و گرمك – گريپ فوروت – ليمو ترش – انبه – پرتقال – هلو – آناناس – تمشك – توت فرنگي – گوجه فرنگي – نارنگي و هندوانه است.


فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


دانشمندان مي‌گويند؛ قرص گريپ فروت براي مقابله با چاقي بسيار مفيد است.


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، درتحقيقات گذشته مزاياي فراوان اين ميوه براي سلامت انسان كشف شده است و باتوجه به مفيد بودن آن اكنون محققان در نظر دارند از يك تركيب شيمياييموجود در گريپ فروت قرص را توليد كنند كه ادعا مي‌كنند به افراد چاق كمكخواهد كرد به ميزان قابل توجهي وزن خود را كنترل نمايند.
محققان تاكيد دارند؛ اين قرص هم چنين به بيماران ديابتي كمك مي‌كند كه ميزان قند خون خود را كنترل كنند.
محققان دانشگاه وسترن اونتاريو در بررسي‌هاي خود دريافته‌اند كه اينتركيب شيميايي موسوم به نارنيجنين باعث مي‌شود كه گريپ فروت طعم بهتريپيدا كند و تاثير متحول كننده‌اي روي كبد دارد؛ به طوري كه به جاي ذخيرهچربي پس از صرف غذا آنها را مي‌سوزاند.
اين بدان معني است كه بدون نياز به تغيير در رژيم غذايي يا محدود كردنمصرف برخي از غذاهاي خاص، دوزي از اين تركيب مي‌تواند از بالا رفتن وزنجلوگيري كند و به كاهش وزن و كنترل قند در افراد ديابتي كمك نمايد.

فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا

استفاده از داروهاي گياهي در درمان آسيبهاي پوستي مانند زخم و سوختگي با انجام تحقيقات مختلف و تأييد اثربخشي آنها مرسوم گرديده است. اثرات مفيد گياهاني مانند آلوئه، هميشه بهار، لاواند و ... در بهبود زخمها و سوختگيها كاربرد آنها را در طبابت نوين تأييد نموده است.
ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا


کاهش وزن به آسانی صورت نمی گیرد و حتی می توان گفت، تا اندازه ای سخت است. اما شما می توانید با ایجاد تغییراتی ساده در نحوه ی غذا خوردن خود، این امر مشکل را آسان کنید.

در ابتدا باید به این نتیجه برسید که برای سالم بودن باید از اضافه وزن جلوگیری کنید. پس باید سعی و تلاش خود را در کاهش وزن نشان دهید.

کاهش وزن فقط انجام پیاده روی نیست، بلکه تغییر در رژیم غذایی نیز می باشد.

 ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا

یک پژوهش گسترده بین المللی به این نتیجه رسیده است حتی افرادی که اضافه وزن ندارند، برای کاهش خطر ابتلا به سرطان باید خود را لاغرتر کنند.
به گزارش شبکه BBC ، صندوق جهانی تحقیقات سرطان جامع ترین تحقیق تاریخ را در مورد بیماری سرطان و شیوه های زندگی انجام داده و توصیه هایی را منتشر کرده است.
از جمله این توصیه ها عدم افزایش وزن در سنین بزرگسالی، پرهیز از نوشیدن نوشابه های قنددار، نوشیدنی های الکلی و گوشت فرآوری شده است. درضمن همه باید تلاش کنند تا حد ممکن خود را لاغر نگه دارند، بدون اینکه دچار کمبود وزن غیرطبیعی شوند.
گفته می شود افرادی که شاخص وزن بدن (BMI) آنها بین ۱۸.۵ و ۲۵ باشد، از نظر وزنی سلامت هستند. این شاخص عددی است که از نسبت قد به وزن فرد به دست می آید. در گزارش منتشر شده تحقیق تازه ای وجود ندارد، بلکه گروه محققان هفت هزار تحقیقی که در طول پنج سال صورت گرفته بوده اند را بررسی کرده اند.
به گفته آنها، مجموع این بررسی ها، جامع ترین تحقیق درباره خطرات شیوه های خاص زندگی را تشکیل می دهد.
این پژوهشگران معتقدند که میزان چربی بدن، از عوامل اصلی بروز بیماری سرطان است و اهمیت این عامل از آنچه قبلا تصور می شده، بسیار بیشتر است.
به گفته پروفسور مارتین وایزمن، ابتلا به سرطان تصادفی نیست، بلکه موضوع میزان خطر ابتلا به این بیماری است و شما می توانید این خطر را کمتر کنید. مهم این است که مردم خودشان شیوه زندگی شان را کنترل کنند.
البته به نظر می رسد که دو سوم موارد سرطان به شیوه زندگی مربوط نباشد که در این صورت کار چندانی از دست افراد ساخته نیست.
ولی می توان از بیش از سه میلیون از ده میلیون مورد سرطان که هر سال در سرتاسر جهان مشاهده می شوند با عمل کردن به توصیه های اعلام شده پیشگیری کرد.
سرطان راست روده و سینه از شایع ترین سرطان ها هستند. در این گزارش آمده است که دلایل متقاعد کننده ای وجود دارد که میزان چربی بدن نقش اصلی را در بروز این نوع تومورها دارد.
محققان به ویژه توصیه می کنند که مردم از گوشت های فرآوری شده مانند کالباس و سوسیس پرهیز کنند و مصرف گوشت قرمز را تا نیم کیلو در هفته کاهش دهند.
به گفته این محققان، این گزارش نخستین سندی است که در آن از تغذیه نوزاد با شیر مادر به عنوان وسیله ای برای محافظت از سرطان نام برده شده و توصیه شده که این کار سبب جلوگیری از سرطان سینه در مادر و پیشگیری از ابتلا به چاقی مفرط در کودک می شود، هر چند این موارد هنوزبه اثبات نرسیده اند.

فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا
یک تحقیق جدید در ژاپن، این فرضیه که مصرف چای سبز نقش ضد ایدز دارد را تقویت می‏کند . دانشمندان، اثرات ماده‏ای موسوم به (EGCG) که در چای سبز موجود است را روی روند عفونت HIV مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این ماده، سبب جلوگیری از هجوم ویروس HIV به لنفوسیت‏های T می‏شود . شایان ذکر است، چای سبز در درمان امراض معده، سرطان و عفونت‏های باکتریایی و همچنین کلسترول بالای خون و پوسیدگی دندان‏ها نقش دارد
فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1388/06/24 توسط نویسنده سایت داروشفا
 

تا کنون معده شما مانند یک هاون برایتان کار می کرد و بی وقفه هرآنچه را از ترش و شیرین گرفته تا تند و گازدار، نوش جان می کردید خرد و هضم می کرد. آنزیم ها به وظایفشان چه هنگام خالی بودن معده و چه به وقت پر بودن آن، آشنا بودند اما به تازگی از درد معده رنج می برید و این به موضوعی کمی حاد بدل شده به ویژه آنکه غذا را بیرون از خانه میل می کنید با هزار قسم استرس!
بدانیم که معده مهمترین بخش سیستم هاضمه است این را که همه ما می دانیم باقی می ماند توصیه های متخصصان هضمی، به کار بستن توصیه های زیر به زعم خانم دکتر نسرین فرهمند، فوق تخصص امراض هضمی و معده می تواند از رنج معده تا حدود زیادی بکاهد:
۱- اسید معده برای کمک به هضم غذاست بنابراین هیچگاه معده خود را خالی نگه ندارید.
۲- غذای خود را در محیطی کم تنش صرف کنید و قانون بیست دقیقه را مراعات کنید.( خوردن هر وعده غذای اصلی باید حداقل ۲۰ دقیقه طول بکشد).
۳- برای پرهیز از درد نفخ و پیچش روده ها، غذا را آرام میل کنید.
۴- معده تان را به خوردن منظم غذا و میوه و آب عادت دهید.
۵- اگر می خواهید شب ها خواب راحتی داشته باشید پس از صرف شام بلافاصله به رختخواب نروید.
۶- غذاهای چرب و تند، ترشی ها، نمک و ادویه علاوه بر اینکه زمینه ساز بیماری هستند، خوردن مرتب آنها برای معده مضر است.
۷- خوردن ساندویچ ، پیتزا، چیپس و تنقلات و نوشابه های گازدار را برای همیشه فراموش کنید!
۸- کشیدن سیگار بر درد معده می افزاید اگر ترک آن برایتان دشوار است با ترک گهگاهی به خود و معده و ریه تان استراحت بدهید.
۹- حبوباتی مانند نخود ولوبیا را قبل از پختن چند ین ساعت در آب سرد تر کنید در غیر این صورت معده را به زحمت خواهید انداخت.
۱۰-خوردن آب حین صرف غذا را به تاخیر بیندازید. بهترین زمان برای خوردن آب یک ساعت قبل و یا بعد از غذا خوردن است.
۱۱- استفاده از غذاهایی که با روغن زیاد سرخ شده است را از صدر فهرست غذایی خود و خانواده تان خارج کنید.
۱۲- مصرف الیاف گیاهی، ویتامین ب کمپلکس ، نشاسته، سبزی ها و میوه ها به تقویت معده می انجامد.
۱۳- چنان چه لازم باشد در ساعات معینی غذا میل کنید.
۱۴- سالاد تازه، ماست، انواع سوپ های ساده ، سبوس جو، عدس پخته، گندم سیاه، دانه زیره، گل بابونه، برگ نعنا، رازیانه، زنجبیل، زعفران و سیر از دوستداران طبیعت، خانه و آشپزخانه و سفره شما هستند.
۱۵- ورزش کردن را از خاطر نبرید حتی اگر ۵ دقیقه باشد.
۱۶- عسل دوست معده است هر روز آن را میل کنید.
۱۷- بر خلاف نظر رایج، کیله برای معده بسیار مفید است.
۱۸- چنانچه از استرس روز در امان نبوده اید و فشارهای روانی شما را احاطه کرده اند حتما از حمام آب سرد استفاده کنید. 
 

فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1388/06/23 توسط نویسنده سایت داروشفا

نوشته : دکتر سید ناصر عمادی
مشاهدات و تجربيات اينجانب از بيماري آنفولانزاي خوكي در كشور غنا در غرب آفريقا و كشور كنيا در شرق آفريقا طي هفته هاي اخير، بخصوص مشاهده مستقيم خانواده اي مبتلا به اين بيماري كه از كشور هند وارد كنيا شده بودند، اينجانب را بر آن نمود تا تجربيات عملي كسب شده از این بیماری را به همراه آخرين اطلاعات علمي از بزرگترين مركز مبارزه بيماري هاي واگيردار در جهان (C.D.C) يا
( Center for Disease Control and Prevention) پس از ترجمه در اختيار هموطنان عزيز بخصوص مردم خونگرم و مهمانواز مازندران كه اين ايام ممكن است ميزبان توريستهايي از كشورهاي خارجي باشند قرار دهم. لازم است خدمت هم استاني هايي عزيز عرض نمايم مطالب و دستورات ارائه شده ذيل مطابق با رهنمودها و دستورات مركز جهاني مبارزه با بیماریها( CDC) در مناطق با شيوع بالا مي باشد و اين بشارت و اطمينان كه اين بيماري مانند هر بيماري ويروسي آنفولانزايي ديگر قابل علاج مي باشد. اما رسالت پزشكي ما آموزش و انتقال همه نكات از يك بيماري به مردم عزيزمان مي باشد. ولو اینکه هرگز با ان مواجه نشویم. زيرا دانستن خوب است و توانستن بهتر است.ادامه مطلب فرم تماس با ما

|
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 1388/06/23 توسط نویسنده سایت داروشفا

عوامل کنترل کننده عسل که به هفت قانون طلايي معروف هستند شامل موارد ذيل مي باشند.
١- عسل بايد خالص بوده و با ماده ديگري مخلوط نشود.يعني با توجه به قوانين مواد غذايي چيزي به آن اضافه يا کم نگردد.
٢- عسل بايد رسيده باشد يعني بيش از نصف سلول هاي شان عسل داراي درپوش هاي مومي مي باشند.
٣- جهت حفظ ترکيباتي مثل مواد معطر، آنزيم ها ، مواد ضد ميکروب و رنگدانه ها بايد عسل در شرايط طبيعي خود نگهداري شود.
٤- عسل بايد تميز بوده فاقد ذرات موم ، اجزاي بدن زنبورها و ساير حشرات باشد.
٥- عسل به صورت مايع (شفاف) وکريستالي بايد از غلظت خوبي برخوردار باشد.
٦- عسل بايد به خوبي بسته بندي شده و همچنين برچسب مناسبي داشته باشد.
٧- برچسب عسل بايد حاوي اطلاعات صحيحي شامل منشا گياهي عسل ،تغذيه زنبور و نام زنبوردار آن باشد.
اطلاعات روي برچسب عسل بايستي همواره صحيح باشد و خريدار را گمراه نکند.
روشهاي مرسوم در فرهنگ عوام براي تشخيص عسل طبيعي از تقلبي پشتوانه علمي نداشته و روشهاي صحيح و قاطعي نيستند.البته اين مسئله يک امر طبيعي است زيرا عسل داراي خصوصيات پيچيدهاي بوده و نيز تحت تاثير مستقيم شرايط محيطي قرار مي گيرد. مثلا در محيط هاي گرم به شدت روان شده ودر محيط سرد بسيار سفت و چسبنده است.همچنين در محيط مرطوب براحتي رطوبت جذب مي کند و در محيط خشک رطوبت آن کاهش مي يابد.نور مستقيم خورشيد نيز براحتي ترکيبات آنرا تحت تاثير قرار مي دهد.
پس تشخيص عسل طبيعي مرغوب توسط خريداران بدون استفاده از وسايل آزمايشگاهي کار مشکلي است.البته زنبورداران و افرادي که با فرآوري عسل سرو کار دارند تشخيص تجربي تسبتا خوبي دارند ولي هنوز روش ساده اي براي مردم وجود ندارد که بتوانند براحتي عسل تقلبي رااز عسل طبيعي تشخيص دهند.البته در ازمايشگاه با دستگاههاي ساده مرغوبيت و صدمات مختلفي که به عسل وارد شده قابل اندازه گيري است.


فرم تماس با ما

.: Weblog Themes By Darooshafa :.


Powered by Darooshafa.com

تمامی حقوق سایت مرجع تخصصی گیاهان دارویی محفوظ است | طراحی از سایت داروشفا Darooshafa